Pokyny pro hosty penzionu

  • Příjezd na penzion včetně parkování je od 14 hodin, dříve po domluvě s majitelem.
  • Rezervace ubytování platí do 17 hodin, není-li objednávkou sjednáno jinak.
  • Vyklizení pokoje včetně uvolnění parkovacího místa do 10 hodin.
  • Host je povinen uhradit částku za celý pobyt při příjezdu hotově.
  • Při zrušení pobytu je záloha nevratná (a to i v případě, že je pobyt zrušen 15 dnů a více před příjezdem).
  • Zákaz kouření ve vnitřních prostorách penzionu.
  • Zákaz manipulace s nábytkem na pokojích.
  • Bez souhlasu majitele nesmí do penzionu přicházet cizí lidé.
  • Případné škody vzniklé během pobytu je host povinen nahlásit a uhradit.

Adresa penzionu
Penzion Hanka Lednice
Mikulovská 160
691 44 Lednice

Kontakt
Hana Trlicová
+420 777 571 751
hana.trlicova@vkvbreclav.cz